گت بلاگز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی استیضاح وزير اقتصاد قطعی شد / نماینده همدان

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت نتوانست نمایندگان را قانع کند بنابراين استیضاح وزير اقتصاد قطعی شد.

استیضاح وزير اقتصاد قطعی شد / نماینده همدان

نماینده همدان: استیضاح وزير اقتصاد قطعی شد

عبارات مهم : همدان

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت نتوانست نمایندگان را قانع کند بنابراين استیضاح وزير اقتصاد قطعی شد.

امیر خجسته امروز در گفت و گو با فارس، با اشاره به نشست یکسان وزیر اقتصاد و نمایندگان امضاکننده استیضاح این وزیر اظهار کرد: آقای کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافت و به پرسش نمایندگان پاسخ داد ولی نتوانست نمایندگان را قانع کند.

استیضاح وزير اقتصاد قطعی شد / نماینده همدان

وی با تأکید بر اینکه استیضاح وزیر اقتصاد به وسیله نمایندگان قطعی شده است هست، گفت: استیضاح وزیر اقتصاد در صحن علنی اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با شدت یافتن پرسشها اقتصادی و عدم ارائه برنامه و راهکار مناسب از سوی وزیر اقتصاد و بنا به مطالبه مردمی، نمایندگان با استفاده از قدرت نظارتی خود در جهت استیضاح وارد عمل شدند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت نتوانست نمایندگان را قانع کند بنابراين استیضاح وزير اقتصاد قطعی شد.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید از افراد توانمند از هر جناح، گروه و گرایشی به منظور اصلاح شرایط مردم و کشور بهره گیرد، افزود: دولت باید قبل از کارها نظارتی دیگر از سوی نمایندگان، خود وارد تغییرات تیم اقتصادی در کابینه شود.

واژه های کلیدی: همدان | اقتصاد | استیضاح | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود

تصویر مربوط به دانلود استیضاح وزير اقتصاد قطعی شد / نماینده همدان

نویسنده : getblogs