گت بلاگز

این ۲ آمار در خاطرمان باشد , آزار جنسی کودکان

والدینی که راجع به پدیده شوم آزار جنسی با فرزندان خردسالشان صحبت نکرده و به آنها آموزش های مورد نیاز را نداده اند، باید بدانند که هر آن احتمال دارد فرزند دل..

ادامه مطلب