گت بلاگز

مجلس توجه داشته باشد که وزیران باید با مدیر جمهور هماهنگ باشند

روزنامه آرزوی بزرگ نوشت: عموما روسای جمهور، پیش از گزینش وزرا با کمیسون های مربوطه، فراکسیون ها و گروه های مرجع مجلس مشورت های انجام می دادند. علت این ..

ادامه مطلب