گت بلاگز

اینکه مردم از مباحثات مجلس خبرگان آگاه شوند امر مثبتی است/ ما چیز پنهانی نباید

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی می‌گوید: انتشار فیلم مربوط به گزینش رهبری در مجلس خبرگان پیامدی نداشت و مطلب مهمی نبود. ما چیز پنهانی نباید داشته باشیم و ندار..

ادامه مطلب