گت بلاگز

صداوسیما نقدها را بشنود / مهدی شیخ

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر لزوم توجه شرکت صداوسیما به نقدهای مطرح شده است به عملکردش گفت: نظر مجلس و دولت این است که باید نظارت بر صداوسیما اس..

ادامه مطلب